ČESKOMORAVSKÁ PROJEKTOVÁ III – INFORMACE K RUČENÍ

Společnost Českomoravská Nemovitostní a.s. vystupuje jako ručitel za řádné splnění veškerých zajištěných dluhů vzniklých na základě dluhopisů společnosti Českomoravská Projektová III a.s. vydaných v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2020. Více informací o dluhopisovém programu na webu emitenta cmpiii.cz.

 

ČMN Beta s.r.o. – oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001, jakožto emitent dluhopisů ČMN Beta 5,00/22 (CZ0003517401) a ČMN Beta 4,00/20 (CZ0003517393) tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami dluhopisů oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů.

Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a oznámená data náhradní schůze:

Notářské zápisy o průběhu schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a emisní podmínky schválené na schůze vlastníků dluhopisů: