Další zákonné informace

ČMN BETA S.R.O. – OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001, jakožto emitent dluhopisů ČMN Beta 5,00/22 (CZ0003517401) a ČMN Beta 4,00/20 (CZ0003517393) tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami dluhopisů oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů.

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů >
Úplné znění emisních podmínek po navrhované změně s vyznačenými změnami >
Formulář plné moci pro zastupování vlastníka dluhopisů na schůzi >
Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a oznámená data náhradní schůze:

Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků >
Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů
Notářské zápisy o průběhu schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a emisní podmínky schválené na schůze vlastníků dluhopisů:

ČMN Beta 4,00/20 – notářský zápis
ČMN Beta 4,00/20 – emisní podmínky >
ČMN Beta 5,00/22 – notářský zápis >
ČMN Beta 5,00/22 – emisní podmínky >

Ručitelské prohlášení ČMP III >
Ručitelské prohlášení ČMP IV >
Ručitelské prohlášení ČMP V >
Ručitelské prohlášení ČMP VI >
Stanovy Českomoravská Nemovitostní a.s. >
Ručitelské prohlášení k dodatku prospektu ČMP IV >
Informace o nahrávání tel. hovorů >