Fond NEMO v prvním pololetí vylepšil zhodnocení. Výrazný posun vpřed udělal také na poli udržitelnosti

Českému realitnímu fondu NEMO se letos daří ještě lépe než v loňském úspěšném roce. Za první pololetí 2023 dosáhl zhodnocení 3,81 %, což představuje meziroční nárůst o 0,6 procentního bodu. 

Výkonnost za posledních 12 měsíců pak činí 8,53 %. Na výsledcích fondu NEMO se stejně jako loni nadále příznivě projevuje uplatňování inflačních doložek, které přispívají k dynamickému růstu příjmů z nájemného. Navíc se podařilo za výhodnějších podmínek přeobsadit novými nájemci polyfunkční kancelářskou budovu Pekařská, což dokazuje, že poptávka po špičkových administrativních prostorách v Praze zůstává nadále vysoká.

Právě specializace na kvalitní kancelářské budovy v atraktivních lokalitách hlavního města se dlouhodobě ukazuje jako jedna z hlavních silných stránek fondu NEMO. Bonitní nájemci z řad nadnárodních společností, jako je například Nestlé nebo Siemens, chtějí mít svoje zastoupení v Praze a navíc se snadno vyrovnávají s růstem nájemného i se situací na trhu s energiemi. Obsazenost budov v portfoliu fondu NEMO tak na konci druhého pololetí činila 96,8 %.

Fond NEMO, jenž má nyní v portfoliu mimo jiné budovy jako Apeiron či CORSO Karlín, je navíc i díky přílivu kapitálu od investorů připraven na rozšíření portfolia o další špičkové nemovitosti. Nebude ale nakupovat co nejrychleji a za každou cenu na úkor stabilního výnosu pro investory. Těch v posledních měsících rychle přibývá, protože lidé ve snaze chránit svoje peníze před inflací čím dál více vyhledávají konzervativní investiční nástroje s atraktivním zhodnocením. Jen od začátku letošního roku se počet klientů fondu NEMO zvýšil o čtvrtinu na 7 200.

Kromě potenciálního výnosu nových aktiv bude hrát při rozšiřování fondu důležitou roli také udržitelnost. NEMO totiž nově nese označení Light Green Fund, které podle evropského nařízení SFDR náleží finančním produktům, jež se řídí principy udržitelnosti. Ve druhé polovině roku navíc vedení fondu plánuje uskutečnit energetické audity budov v portfoliu. To umožní lépe měřit spotřebu energií a odhalí možnosti dalšího zvýšení energetické účinnosti tak, aby aktiva fondu NEMO do budoucna mohla usilovat o získání mezinárodních certifikací udržitelnosti, jako je například LEED či BREEAM.

Konkurenční výhodu fondu NEMO na poli udržitelnosti zároveň zvýšila čerstvá novinka v podobě možnosti uzavírat takzvané green leases. Jde o speciální druh nájemních smluv, který přímo zavazuje pronajímatele i nájemníka k omezování dopadu jejich podnikání na životní prostředí. Na kancelářském trhu v Praze nyní existuje jen malé procento budov, které tento typ nájemní smlouvy dokážou nabídnout. Poptávka po green leases přitom prudce roste s tím, jak zejména nadnárodní korporace zvyšují svoje úsilí na poli ESG a uplatňují svoje globální strategie i v Česku. Jde tak o další faktor, který spolu s přetrvávající inflací, nedostatečnou výstavbou v Praze, vysoce diverzifikovaným portfoliem téměř 100 bonitních nájemců a novými akvizicemi podpoří atraktivní výkonnost fondu NEMO i do budoucna.

Nemovitostní fond NEMO

Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí na území České republiky, které mají konzistentní a dlouhodobě udržitelný potenciál nájemního výnosu. Investorům tak přináší stabilní a zároveň atraktivní zhodnocení jejich prostředků. NEMO do svého portfolia zařazuje již fungující projekty s kvalitními nájemci a s co nejdelší smluvní dobou nájmu. Cílený výnos fondu v roce 2023 činí pro investory do podílových listů 8 % s důrazem na linearitu výnosu při každé valuaci, která je měsíční. Fond je určen investorům se střednědobým investičním horizontem (5 let).

 
Zakladatel Fondu: Českomoravská Nemovitostní a.s.


X