U našich projektů rozhoduje kvalita

Zaměřujeme se na nákup a držbu komerčních nemovitostí převážně v České republice. V tomto segmentu cílíme zejména na kancelářské budovy, které vnímáme jako dobře predikovatelné a konzistentní z pohledu generování nájemních výnosů. Cílíme na objekty v největších městech a zároveň na velké národní i nadnárodní hráče, s nimiž uzavíráme dlouhodobá partnerství.

Naše budovy

Námi spravované budovy

Hospic Hvězda

Zlín, Malenovice

Hospic Hvězda

Administrativní budova

Vyškov

Administrativní budova